Web design by
WSD Studio
MINAL - Detekcija gasa ► Proizvodni program Print

STACIONARNI GAS DETEKTORI

GDS - 8

Detaljnije
 
 • 8 nezavisnih kanala
 • 2 alarmna nivoa za svaki kanal
 • Mogućnost individualnog programiranja za svaki kanal
 • Numerički displej za koncentraciju gasa
 • Zvučna i svetlosna signalizacija
 • Pokazivanje realnog vremena
 • Relejni izlazi 5A/250V
 • RS 485 – opcija
 • Besprekidno napajanje 12 V DC
Povećaj sliku
 

GDS - 3

Detaljnije
 
 • 3 nezavisna kanala
 • 2 alarmna nivoa za svaki kanal
 • Mogućnost individualnog programiranja za svaki kanal
 • Bargraf LED indikacija za koncentraciju gasa
 • Svetlosna signalizacija za aktivirane relejne izlaze
 • Relejni izlazi SPDT, 5A/250V
 • Besprekidno napajanje 12 V DC
Povećaj sliku
 

GDS-3P

Detaljnije
 
 • Kućište za montažu na pult
 • 3 nezavisna kanala
 • 2 alarmna nivoa
 • Mogućnost individualnog programiranja za svaki kanal
 • Alfanumerički LC displej
 • Zvučna i svetlosna signalizacija
 • Relejni izlazi SPDT, 5A/250V
 • Besprekidno napajanje 12 V DC
 • RS485 (Modbus ASCII), galvanski razdvojen - opcija
Povećaj sliku
 

GDS - 2

Detaljnije
 
 • 2 nezavisna kanala
 • 2 alarmna nivoa za svaki kanal
 • Mogućnost individualnog programiranja za svaki kanal
 • Bargraf LED indikacija za koncentraciju gasa
 • Svetlosna signalizacija za aktivirane relejne izlaze
 • Relejni izlazi SPDT, 5A/250V
 • Besprekidno napajanje 12 V DC
Povećaj sliku
 

GDS - 1

Detaljnije
 
 • 2 alarmna nivoa za svaki kanal
 • Mogućnost individualnog programiranja
 • Bargraf LED indikacija za koncentraciju gasa
 • Svetlosna signalizacija za aktivirane relejne izlaze
 • Relejni izlazi SPDT, 5A/250V
 • Besprekidno napajanje 12 V DC
Povećaj sliku
 

DETEKTOR UGLJEN MONOKSIDA

COD - 1

Detaljnije
 
 • Zvučna i svetlosna signalizacija
 • Dva alarmna nivoa
 • Visoka pouzdanost
 • Dug životni vek senzora
 • Relejni izlazi 5A/250V
 • Paralelno povezivanje po jednoj liniji bez ograničenja broja detektora, po sistemu ulaz - izlaz
 • Laka i brza montaža
Povećaj sliku
 

KUĆNI DETEKTOR GASA

KD-1

Detaljnije
 
 • Zvučna i svetlosna signalizacija
 • Visoka pouzdanost
 • Dug život senzora
 • Relejni izlaz
 • Laka i brza montaža
Povećaj sliku
 

DETEKTOR UGLJEN DIOKSIDA

AirSense 310e

Detaljnije
 
 • Infracrveni (NDIR) senzor
 • Merni opseg 0 - 5.000 ppm CO2
 • Numerički LC displej za koncentraciju
 • Zvučna i svetlosna signalizacija
 • Visoka pouzdanost
 • Dug životni vek senzora
 • Relejni izlaz 2A/24 V AC
 • Laka i brza montaža
Povećaj sliku